INFRASTRUKTURA KULTURY 2023

Muzeum otwarte dla każdego- to cel realizacji zadania pn. "Adaptacja przestrzeni muzealnej dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz poprawa komfortu sal edukacyjnych", dofinansowanego w programie Infrastruktura kultury.

Modernizacja przestrzeni muzealnej przebiega dwutorowo. Po pierwsze polega na dostosowaniu ciągów komunikacyjnych oraz przestrzeni ekspozycyjnych do osób ze szczególnymi potrzebami. W tym celu Muzeum Północno-Mazowieckie zamontowało pętlę indukcyjną w kasie muzealnej, kupiło audioprzewodniki dla osób słabosłyszących; wyznaczona i przygotowana została koperta parkingowa blisko windy zabierającej gości z poziomu 0, zaś niebezpieczne szklane i ślikie powierzchnie w Muzeum zostały dodatkowo oznakowane.

Poprawa komfortu sal edukacyjnych zrealizowana została dzięki zakupowi wysokiej jakości głośnika bezprzewodowego oraz z podniesieniem komfortu korzystania z sal edukacyjnych przez zakup ław tapicerowanych oraz kompleksową wymianę oświetlenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

KWOTA DOFINANSOWANIA TO:
75.000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
93.940 zł

Image
Image
Image