DŁUGA 13


Długa 13” stanowi cykl działań edukacyjnych z dziedziny plastyki o charakterze interdyscyplinarnym realizowanych w roku 2024 przez Galerię Sztuki Współczesnej – Oddział Muzeum Północno-Mazowieckiego. Obejmują one „Kurs estetyki i kreatywności”, „Akademię bajkową”, Festiwal „Milion dzwonków” oraz warsztaty technik plastycznych. Wymienione działania skierowane są do szerokiego grona mieszkańców Łomży i znacząco wzbogacają dotychczasowy profil działalności instytucji. 
Wspólnym mianownikiem zajęć jest miejsce, w którym się odbywają: Galeria Sztuki Współczesnej, mieszcząca się przy tytułowej ulicy Długiej 13 w Łomży. Propozycje działań są elastyczne. Osoba w dowolnym wieku, posiadająca podstawowe umiejętności manualne, jest w stanie sprostać zadaniu. Przynosi jej to satysfakcję i zachęca do dalszej pracy oraz skorzystania z innych propozycji kulturalnych. 
Różnorodne w charakterze i zakresie zajęcia zaspokajają oraz rozwijają potrzeby ekspresji twórczej, doskonalą umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i poszerzają zainteresowania kulturalne. Uczą także tolerancji i współpracy, integrują społecznie i budują kapitał społeczny przy pomocy edukacji kulturalnej. 
Zadanie „Długa 13” jest realizowane dzięki ministerialnemu programowi wsparcia Edukacja kulturalna 2024.

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW MINISTERIALNEGO
PROGRAMU WSPARCIA
EDUKACJI KULTURALNEJ 2024

KWOTA DOFINANSOWANIA TO:
40.000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
55.450 zł
Image
Image