Image

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

Adres

ul. Dworna 22C, 18-400 Łomża

Telefon

86/ 216-28-16

E-mail:

sekretariat@muzeum.lomza.pl

Numer konta bankowego:

35 1560 0013 2897 0499 5000 0001

Dyrektor Muzeum
Północno-Mazowieckiego


Paulina Bronowicz-Chojak

tel. 86/ 216-64-87


e-mail: dyrektor@muzeum.lomza.pl

Pełnomocnik
dyrektora ds. dostępności


Grzegorz Gwizdon

tel. 506-931-779

tel. 86/ 216-64-87

e-mail: ggwizdon@muzeum.lomza.pl

Inspektor
Ochrony Danych Osobowych


Bogusław Popkowski

tel. 606-067-427


e-mail: bjpopkowski@gmail.com

Image