Założyciel

Adam Chętnik

Image
Image

Muzeum Północno - Mazowieckie


jest jedną z najstarszych instytucji kulturalnych w Łomży. Jest jednocześnie, z uwagi na wielkość siedziby, oddział Galerii Sztuki Współczesnej oraz stan zatrudnienia, największą instytucją kultury prowadzoną przez Miasto Łomża.

Od 2011 roku wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Image
Image
Od początku działania (od 1948 roku) Muzeum stara się być blisko mieszkańców regionu. Prezentuje kulturę i sztukę kurpiowską (wystawy stałe poświęcone tej tematyce to „Bursztyn z dorzecza Narwi” oraz „Kurpiowskie osóbki”).

Równie ważne są miejskie korzenie twórców Muzeum i jego odbiorców. Prehistorię ziemi łomżyńskiej, wczesne dzieje grodu nad Narwią i rozwój miasta od uzyskania praw miejskich w XV wieku po czasy współczesne prezentuje dwuczęściowa wystawa stała „Łomża- wędrówka przez wieki”, podzielona na część archeologiczną i historyczną.

Muzeum Północno- Mazowieckie szczyci się też jedną z największych w Polsce kolekcji lamp naftowych, pochodzących z terenów ziemi łomżyńskiej, a prezentujących różne style i okresy. „Światło z wdziękiem” to wystawa ponad stu lamp wiszących, stojących i kinkietów.
Muzeum Północno- Mazowieckie regularnie przygotowuje wystawy czasowe, prezentowane na ponad dwustu metrach powierzchni ekspozycyjnej. To wystawy związane z działalnością Muzeum, przygotowywane przez pracowników działów merytorycznych, oraz wystawy współorganizowane z największymi muzeami i instytucjami w kraju i za granicą.

Oddziałem Muzeum Północno- Mazowieckiego jest Galeria Sztuki Współczesnej. Zajmuje się upowszechnianiem plastyki profesjonalnej. Jej działalność obejmuje organizowanie wystaw, edukację estetyczną, publikowanie wydawnictw oraz gromadzenie muzealiów.

Placówka urządza kilkanaście ekspozycji rocznie (indywidualnych i zbiorowych), które obrazują stylistyczną i warsztatową różnorodność sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem dokonań miejscowych artystów plastyków.
Image