galeria sztuki WSPÓŁCZESNEJ

jest miejscem prezentacji i promocji różnorodnych dziedzin, zjawisk i tendencji w sztuce najnowszej oraz osobowości twórczych. Zajmuje się organizacją wystaw, edukacją kulturalną, publikowaniem wydawnictw oraz gromadzeniem muzealiów.

Powstała w 1992 roku w wyniku przyłączenia do muzeum Biura Wystaw Artystycznych w Łomży, które w latach 1975-1992 przy ul. Polowej 19 prowadziło działalność w zakresie upowszechniania profesjonalnej plastyki w Łomży i regionie.
Image
Image
Image

Pierwszym kierownikiem placówki

był artysta plastyk Jerzy Swoiński (w latach: 1974-1977). Następnie kierował nią Andrzej Szufarski (w latach: 1977-1983), a od 1984 roku – Karolina Skłodowska.

W okresie minionego półwiecza BWA i galeria zaprezentowały twórczość kilkuset artystów, m.in.: Stanisława Baja, Janusza Bałdygi, Rafała Borcza, Piotra Bujnowicza, Bronisława Chromego, Małgorzaty Dmitruk, Jana Dobkowskiego, Stanisława Dróżdża, Marity Benke-Gajdy, Józefa Gielniaka, Ryszarda Gieryszewskiego, Piotra Grabowskiego, Kazimierza Kalkowskiego, Adama Kiliana, Ireneusza Kulika, Zbigniewa Lengrena, Ludwika Maciąga, Franciszka Maśluszczaka, Stanisława Mazusia, Leszka Mądzika, Andrzeja Mleczki, Elżbiety i Mariana Murawskich, Nikifora, Pawła Pierścińskiego, Henryka Rogozińskiego, Tadeusza Siary, Andrzeja Strumiłły, Henryka Albina Tomaszewskiego, Tadeusza Waltera, Henryka Wańka, Magdaleny Winiarskiej-Gotowskiej, Bronisława Wolanina, Wiktora Wołkowa, Ewy i Adama Wsiołkowskich, Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, Andrzeja Zwolaka.

Łącznie odbyło się 500 wystaw, w tym ponad 100

prezentujących dorobek artystów łomżyńskich. Najważniejszą wystawą zbiorową lokalnego środowiska pozostaje „Dzieło plastyczne roku” organizowane w latach 1983-1998.

Liczne ekspozycje, zwłaszcza interdyscyplinarne, organizowane były we współpracy z  z muzeami i galeriami oraz uczelniami i stowarzyszeniami,  m.in. Galerią „Ostrołęka”, Galerią „Test” w Warszawie, Biurem Wystaw Artystycznych i Muzeum Okręgowym w Suwałkach,  Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Krakowie, Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży, Stowarzyszeniem „Ceramika bez granic”, Fundacją Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie.

Działalności wystawienniczej towarzyszą spotkania autorskie, działania multimedialne, promocje książek oraz lekcje o sztuce i warsztaty plastyczne realizowane z różnymi grupami odbiorców. Dużym zainteresowaniem cieszą się autorskie zajęcia Natalii Tułowieckiej („Sztukamy”) oraz Ivayli Roszak (Kurs estetyki i kreatywności).
Image
Image
Image

Galeria zajmuje się także publikacją wydawnictw towarzyszących wystawom.

W archiwum znajduje się ponad dwa tysiące zaproszeń, katalogów, folderów, afiszy i pocztówek.

Ważną częścią działalności jest gromadzenie muzealiów. Zbiory liczą obecnie blisko 1100 obiektów. Większość z nich powstała w latach 1960-2019, 35 grafik i obrazów pochodzi z początku XX wieku i lat przedwojennych.. Wśród autorów jest Jan Dobkowski, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Edward Dwurnik, Halina i Janusz Eysymontowie, Marita Benke-Gajda, Ryszard Gieryszewski, Jerzy Wit Majewski, Franciszek Maśluszczak, Henryk Okuniewski, Hieronim Skurpski, Andrzej Strumiłło, Henryk Albin Tomaszewski, Henryk Waniek, Leon Wyczółkowski i ponad 100 innych.

Najliczniejszy zestaw, 450 linorytów i drzeworytów, tworzą miniatury graficzne i ekslibrisy Tadeusza Romana Żurowskiego.

Dwie kolekcje autorskie powstały z darów Marity Benke-Gajdy (ceramika) oraz Haliny Esymont (obrazy olejne i pastele).

Galeria posiada także największy zbiór prac autorów łomżyńskich, który  zawiera blisko 300 obrazów, akwarel, rysunków, witraży, rzeźb oraz medali.

Galeria przez lata wrosła w krajobraz kulturalny miasta i regionu stając się ważnym ośrodkiem upowszechniania sztuki współczesnej.
Image