INKLUZJA


„Inkluzja- poprawa dostępności do zasobów kultury i historii lokalnej poprzez cykl działań kulturotwórczych” to projekt kulturowo-edukacyjny składający się z dwóch modułów: rozbudowy kolekcji muzealnej o surowce i wyroby z bursztynu kurpiowskiego oraz prezentacji nowych eksponatów w formie wystawy i towarzyszących jej działań edukacyjnych i kulturotwórczych.

Wśród wyrobów z bursztynu, najbardziej cenione są te wykonywane ręcznie, według starych kurpiowskich wzorów: pierścionki, cygarniczki,  fajki, korale, naparstki, guziczki, kubki, kieliszki, tabakierki, kałamarze, figurki, szkatułki, pasje, płaskorzeźby, łańcuszki. To właśnie tego rodzaju przedmioty wzbogacą muzealną kolekcję bursztynów, która już dziś należy do największych w regionie północno-wschodniej Polski.

Wystawa "Bursztyn- dar prastarych drzew", na której zaprezentujemy nowe eksponaty, zostanie otwarta w IV kwartale 2023 roku. Będzie stanowiła część obchodów jubileuszu 75-lecia Muzeum Północno-Mazowieckiego.

Realizacja projektu "Inkluzja" została wsparty darowizną Fundacji KGHM w wysokości 70.000 złotych.

Image
Image