DOROŚLI

Image
Image

ŚLADAMI WYKOPALISK

lekcja + warsztaty

Kiedy i w jaki sposób powstawały pierwsze formy gliniane? Jakimi metodami mieszkanki pradziejowej osady lepiły, ozdabiały i wypalały naczynia? Zajęcia wprowadzają w arkana wiedzy o ceramice pradziejowej, a zdobyta wiedza i możliwość obejrzenia oryginalnych pradziejowych naczyń pozwoli wykonać własnoręcznie pamiątkę z gliny.

KONTAKT:
Dział Archeologiczny
86/ 216-64-87 (wew. 31)
mbilewicz@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.

Image

Czas trwania 45 - 60 minut

15zł/ osoba

HISTORIA ŁOMŻY

lekcja

Prezentacja multimedialna ukazująca przy pomocy bogatego materiału ikonograficznego wielowiekowe dzieje miasta, jego rozwój przestrzenny, istotne wydarzenia i postacie.

KONTAKT:
Dział Historyczny
86/ 216-64-87 (wew. 32)
asokolowski@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.


Image

Czas trwania 45 minut

15zł/ osoba

LOKACJA ŁOMŻY NA PRAWIE CHEŁMIŃSKIM

lekcja

Jak i kiedy powstała Łomża? Kto ją założył? Na czym polegała lokacja miasta? Dlaczego Łomża była lokowana na prawie niemieckim? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas tej lekcji.

KONTAKT:
Dział Historyczny
86/ 216-64-87 (wew. 32)
asokolowski@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.


Image

Czas trwania 45 minut

15zł/ osoba

ŻYDZI ŁOMŻYŃSCY

lekcja

Podczas lekcji uczniowie poznają historię obecności Żydów w Łomży, od roku 1494 (pierwsza wzmianka źródłowa o ich obecności w mieście) do roku 1942 (likwidacja getta).

KONTAKT:
Dział Historyczny
86/ 216-64-87 (wew. 32)
asokolowski@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.


Image

Czas trwania 45 minut

15zł/ osoba

MIESZKAŃCY KAPLICZEK

lekcja

Lekcje w formie opowieści o dawnych kapliczkach, rzeźbach, rzeźbiarzach i krajobrazie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej realizowane na tle wystawy stałej „Kurpiowskie osóbki”, wsparte prezentacją fotografii wykonywanych przez ostatnie 80 lat.

KONTAKT:
Dział Etnograficzny
86/ 216-64-87 (wew. 29)
wpawlak@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.

Image

Czas trwania 45 minut

15zł/ osoba

BURSZTYN W DORZECZU NARWI

lekcja

Bursztyn był darem natury, który w kurpiowskich wioskach towarzyszył ludziom w ich troskach i radościach. Zastępował złoto, pieniądze, był ozdobą stroju i domu. Na lekcji uczniowie dowiedzą się jak wygląda surowiec bursztynowy, jakie ma odmiany, właściwości i jakie były jego wędrówki. Poznają również narzędzia do poszukiwania, wydobywania i obrabiania bursztynu, a także odkryją czym są „wścibki”.

KONTAKT:
Dział Bursztynu
86/ 216-64-87
jjastrzebski@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.

Image

Czas trwania 45 minut

15zł/ osoba
Image