SZKOŁY ŚREDNIE

Image
Image

ŚLADAMI WYKOPALISK

lekcja + warsztaty

Kiedy i w jaki sposób powstawały pierwsze formy gliniane? Jakimi metodami mieszkanki pradziejowej osady lepiły, ozdabiały i wypalały naczynia? Zajęcia wprowadzą uczniów w arkana wiedzy o ceramice pradziejowej, a zdobyta wiedza i możliwość obejrzenia oryginalnych pradziejowych naczyń pozwoli wykonać własnoręcznie pamiątkę z gliny. 

KONTAKT:
Dział Archeologiczny
86/ 216-64-87 (wew. 31)
mbilewicz@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.

Image

Czas trwania 45 - 60 minut

15zł/ osoba

HISTORIA ŁOMŻY

lekcja

Prezentacja multimedialna z komentarzem historyka, ukazująca przy pomocy bogatego materiału ikonograficznego wielowiekowe dzieje miasta od czasów najdawniejszych do współczesnych, w tym jego niewiarygodny rozwój, przerwany w drugiej połowie XVII wieku szwedzkim potopem.

KONTAKT:
Dział Historyczny
86/ 216-64-87 (wew. 32)
asokolowski@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.

Image

Czas trwania 45 minut

15zł/ osoba

LOKACJA ŁOMŻY NA PRAWIE CHEŁMIŃSKIM

lekcja

Jak i kiedy powstała Łomża? Kto ją założył? Na czym polegała lokacja miasta? Dlaczego Łomża była lokowana na prawie niemieckim? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas tej lekcji.

KONTAKT:
Dział Historyczny
86/ 216-64-87 (wew. 32)
asokolowski@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.


Image

Czas trwania 45 minut

15zł/ osoba

ŻYDZI ŁOMŻYŃSCY

lekcja

Podczas lekcji uczniowie poznają historię obecności Żydów w Łomży, od roku 1494 (pierwsza wzmianka źródłowa o ich obecności w mieście) do roku 1942 (likwidacja getta).

KONTAKT:
Dział Historyczny
86/ 216-64-87 (wew. 32)
asokolowski@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.


Image

Czas trwania 45 minut

15zł/ osoba

MIESZKAŃCY KAPLICZEK

lekcja

Lekcje w formie opowieści o dawnych kapliczkach, rzeźbach, rzeźbiarzach i krajobrazie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej realizowane na tle wystawy stałej „Kurpiowskie osóbki”, wsparte prezentacją fotografii wykonywanych przez ostatnie 80 lat.

KONTAKT:
Dział Etnograficzny
86/ 216-64-87 (wew. 29)
wpawlak@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.

Image

Czas trwania 45 minut

15zł/ osoba

BURSZTYN W DORZECZU NARWI

lekcja

Lekcja realizowana na podstawie wystawy stałej „Bursztyn w dorzeczu Narwi”, z której Muzeum Północno-Mazowieckie słynie nie tylko w kraju. Uczniowie dowiedzą się jak bursztyn powstał, do
czego był wykorzystywany i jaka była jego rola przed wiekami oraz obecnie. Będą też mogli
porównać dawne i współczesne wyroby, dzieła XIX-wiecznych i współczesnych, już bardzo
nielicznych, bursztyniarzy.

KONTAKT:
Dział Bursztynu
86/ 216-64-87
jjastrzebski@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.

Image

Czas trwania 45 minut

15zł/ osoba

ŚWIATŁO Z WDZIĘKIEM

lekcja

Prezentacja metod oświetlania pomieszczeń z czasów sprzed upowszechnienia się elektryczności, od lamp olejnych, liczących ponad 170 lat, przez lampy naftowe od XIX wieku do połowy XX wieku, aż do lamp gazowych i elektrycznych. Ponad sto znajdujących się na wystawie „Światło z wdziękiem” lamp reprezentuje różne style (eklektyzm, secesja, art déco), co pozwala też prześledzić ewolucję sztuki w czasach, kiedy były powszechnie używane.


KONTAKT:
Dział Edukacji i Promocji
86/ 216-28-16
e-mail: wchamryk@muzeum.lomza.pl

WAŻNE! Rezerwacja minimum 7 dni przed planowanym terminem zajęć.

Image

Czas trwania 45 - 60 minut

15zł/ osoba
Image